DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRỌN GÓI !
NO Phạm vi công việc  A – GÓI TIẾT KIỆM B – GÓI ĐẦY ĐỦ
Số lần /năm Số lần /năm
1 Kiểm tra và xử lý định kỳ 4 12
2 Bảo dưỡng thiết bị/ hệ thống 1 2
3 Xử lý sự cố bất thường trong 2H 6 12
4 Vật tư tiêu hao Miễn phí Miễn phí
5 Vật tư / phụ kiện thay thế Hỗ trợ 10% Hỗ trợ 10%
Chi phí dịch vụ Gói tiết kiệm Gói đầy đủ
NO Số lượng thiết bị
1 <5 2.850.000 4.900.000
2 Từ thiết bị thứ 5 120.000/thiết bị 350.000/thiết bị
3 Hệ thống điện Đã bao gồm Đã bao gồm
4 Hệ thống nước Đã bao gồm Đã bao gồm

  ĐẶT DỊCH VỤ

  Họ và tên *

  Số điện thoại *

  Email

  Địa chỉ *

  Thông tin yêu cầu

  Ảnh đính kèm (nếu có)

  (*) là bắt buộc