Máy điều hòa 1 dàn nóng 2 dàn lạnh là gì? Có nên sử-dụng không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *